Majmöte

Klubb: Vänersborg
Datum: 16 maj,  2022
Tid: 18:30-21:00
Plats: PB-huset, Vallg. 29,Vänersborg

Välkommen till Maj månads klubbmöte! 

Programpunkter:

Måltid

Marielle Korend Larsson, vice guv D21 informerar via Zoom om D21 stöd till Zontor i Ukraina 

Lotta Andersson berättar om sitt arbete som fastighetsförmedlare

Zontafrågor

Kostnad: 150 kronor, gärna i förväg till bg 5695-1569 eller swish 1235883285(+2,00)

Av-och/påanmälan senast 11 maj till Maj Rudell, majrudell@gmail.com

Inte medlem?

Om du är intresserad av ett medlemskap i Zonta är du varmt välkommen att kontakta oss för att få en inbjudan till ett möte där du får veta mer om vår klubb. Kontakta klubbpresidenten för mer information.