Månadsmöte 30 maj

Klubb: Karlskrona-Ronneby
Datum: 28 februari
Tid: 18.00-21.00
Plats: Steneryds lövängar, Jämjö

Välkommen till månadsmötet i maj!

Programpunkter:

  • Guidning av Maria Strand, Östra Blekinge Hembygdsförening
  • Picnic/Middag
  • Klubbärenden

Inte klubbmedlem?

Om du är intresserad av Zonta är du varmt välkommen att kontakta oss för att få en inbjudan till ett möte där du får veta mer om vår klubb. Kontakta klubbpresidenten för mer information.

Zonta International är en ledande global organisation av personer från olika yrkesgrupper som arbetar för att främja kvinnors rättigheter genom stödjande insatser och påverkansarbete.

STÖD VÅRT ARBETE

© Zonta International District 21 Sweden & Latvia
Organisationsnummer: 80 20 09 7138