Månadsmöte 20 mars

Klubb: Södertälje
Datum: 20 mars
Tid: 19.00 – 21.00, Mingel från 18:30
Plats: Hotell Skogshöjd

Välkommen till  månadsmötet! 

Programpunkter:

  • Mingel från 18:30
  • Middag 
  • Föredrag av stadsantikvarie Emma Tibblin
  • Zontaärenden

Inte klubbmedlem?

Om du är intresserad av Zonta är du varmt välkommen att kontakta oss för att få en inbjudan till ett möte där du får veta mer om vår klubb. Kontakta klubbpresidenten för mer information.