Brottsofferjouren, convention i Yokohama och Area Director Eva Wikström

Klubb: Uppsala I
Datum:  12 November 2018 
Tid: 18.00
Plats: Park Inn – Storgatan 30, Uppsala

Välkommen till månadsmötet i november!

Programpunkter:

  • Mingel
  • Middag: Park Inn
  • Jessica Mattsson,  berättar om brottsofferjourens arbete
  • Birgitta Segebladh, om convention i Yokohama
  • Eva Wikström, Area Director, besöker oss.

Inte klubbmedlem?

Om du är intresserad av Zonta är du varmt välkommen att kontakta oss för att få en inbjudan till ett möte där du får veta mer om vår klubb. Kontakta klubbpresidenten för mer information.