Första kvinnliga bataljonschefen på Lv6 Sofia Westermark

Klubb: Halmstad

Datum: 7 december 2021
Tid: 18:30 – 21:00
Plats: Luftvärnsregementet, Göteborgsvägen 1

Välkommen till december månads klubbmöte!                

Programpunkter:

Sofia Westermark skrev historia då hon i juli 2020 tillträdde som första kvinnliga bataljonschef på luftvärnsregementet i Halmstad. Hör henne berätta om hur man lyckas i en så mansdominerad värld.

Efter föredraget äter vi gemensamt en bit mat i Officersmässen. Gäster är varmt välkomna!

Pris: 210 kr, swisha till 123 623 4173

Den här gången är det anmälan som gäller då vi en vecka före mötet måste meddela vilka som kommer med namn+fullständigt personnummer. Maila din anmälan till hanssonanita68@gmail.com senast måndag den 29/11 innan kl 21:00.

 

Missade du novembermötet? Läs här vad vi gjorde då:

President Kerstin Bengtsson inledde mötet med att reflektera över att varje person som förstår och lär mer kring våld i nära relationer har en möjlighet att agera, också i det lilla.

Som en del av programmet för  Zonta-Says NO-16 days hade vi bjudit in landshövding Brittis Benzler och Sigun Lilja, samordnare för arbetet mot våld i nära relationer på Länsstyrelsen i Halland. Temat för kvällen var ”Våld i nära relationer, dess mekanismer och konsekvenser för våldsutsatta kvinnor och barn”.

Sigun berättade att hon arbetat med dessa frågor sedan 2012 och att det finns en politisk enighet att jobba med det 6:e jämställdhetsmålet, ”att mäns våld mot kvinnor ska upphöra”. Under kvällen lärde vi oss att allt våld inte är fysiskt utan det finns psykologiskt våld(hot, kränkningar etc), sexuellt våld och ekonomiskt våld där mannen bestämmer över kvinnans ekonomi.

Undersökningar visar att 5% av all barn upplever att det hänt ofta att en förälder blivit slagen, 10% att det hänt ibland! Barn som upplever våld i hemmet påverkas att tro att våld är ett framgångsrikt sätt att lösa konflikter, detta får också konsekvenser för barnen som vuxna då de uppvisar sämre stresstålighet och större risk att drabbas av fysisk och psykisk ohälsa.

Sigun avslutade med att berätta att lagstiftning är viktigt och pekade på några lagar som stiftats i Sverige och som haft stor effekt:

100 år av allmän rösträtt, 1965 blev det möjligt att fällas för våldtäkt inom äktenskapet, 1998 Kvinnofridskränkning, 2014 lagstiftning om barnäktenskap etc

Kvällens föreläsning väckte många frågor och diskussioner, intressant men förfärligt att det fortfarande är så aktuellt!

Kvällen avslutades med en bit mat i Scandics restaurang.

Tack till alla era som kom och lyssnade och bidrog till diskussionerna!         

Inte medlem?

Om du är intresserad av ett medlemskap i Zonta är du varmt välkommen att kontakta oss för att få en inbjudan till ett möte där du får veta mer om vår klubb. Kontakta klubbpresidenten för mer information.