Oktobermöte, Wargön Innovation

Klubb: Vänersborg
Datum: 18 oktober 2021
Tid: 18:00-20:00, obs tiden
Plats: Wargön innovation, Mälderistvägen 1, Vargön

Välkommen till Oktober månads klubbmöte

Programpunkter:

  • Studiebesök på Wargön Innovation, hur tas gamla kläder tillvara
  • Zontafrågor

Kostnad: 100 kronor, gärna i förväg till bg 5695-1569 eller swish 1235883285(+2,00)

Avanmälan senast 14 oktober till Maj Rudell, majrudell@gmail.com

Inte medlem?

Om du är intresserad av ett medlemskap i Zonta är du varmt välkommen att kontakta oss för att få en inbjudan till ett möte där du får veta mer om vår klubb. Kontakta klubbpresidenten för mer information.