Årsmöte, Rapportering från Convention

Klubb: Mölndal
Datum: 20 September
Tid: 18:00 – 21:00
Plats: Hälsö

Medlemmar avanmäler sig och gäster anmäls via molndalzontaklubb@gmail.com.

Programpunkter:

Besök på Hälsö.

Ann Margreth Hellberg introducerar mötet och berätar om Konvention i Hamburg,
Månads Zonta Temat är: Konvention i Hamburg.

Inte medlem?

Om du är intresserad av ett medlemskap i Zonta är du varmt välkommen att kontakta oss för att få en inbjudan till ett möte där du får veta mer om vår klubb. Kontakta klubbpresidenten för mer information.