Septembermöte - årsmöte

Klubb: Vänersborg
Datum: 20 september 2021
Tid: 18:30-21:00
Plats: Handelsbanken, Edsgatan 11, Vänersborg eller digitalt

Välkommen till September månads klubbmöte! 

Programpunkter:

Årsmöte

Zontafrågor, verksamhetsplan

Kostnad: 150 kronor, gärna i förväg till bg 5695-1569 eller swish 1235883285(+2,00),100 kronor digitalt möte 

Av-och/påanmälan senast 16 september till Maj Rudell, majrudell@gmail.com

Inte medlem?

Om du är intresserad av ett medlemskap i Zonta är du varmt välkommen att kontakta oss för att få en inbjudan till ett möte där du får veta mer om vår klubb. Kontakta klubbpresidenten för mer information.