Studiebesök på Bilia Group

Klubb: Vänersborg
Datum: 22 oktober
Tid: 18.00-21.00 
Plats: Kardanvägen 18, Trollhättan

Kostnad: 160:-

Välkommen till månadsmötet för oktober! 

Av- och påanmälan senast 17 oktober till anja.hellman@trollhattan.se

Studiebesök

  • Studiebesök på Bilia Group (BMW), provkörning
  • Fika
  • Starka kvinnor- om att vara kvinnlig bilskollärare  på 1930-50 talet. Ann-Marie Andersson och Karin Teider berättar
  • Aktuellt från areamötet

Inte klubbmedlem?

Om du är intresserad av ett medlemskap i Zonta är du varmt välkommen att kontakta oss för att få en inbjudan till ett möte där du får veta mer om vår klubb. Kontakta klubbpresidenten för mer information.

Zonta International är en ledande global organisation av personer från olika yrkesgrupper som arbetar för att främja kvinnors rättigheter genom stödjande insatser och påverkansarbete.

STÖD VÅRT ARBETE

© Zonta International District 21 Sweden & Latvia
Organisationsnummer: 80 20 09 7138