Välkommen till verksamhetsårets första månadsmöte.
Mingel från kl 18.00 och middag kl 18.30 på Trosa Stadshotell.
Olika klubbärenden tas upp bla information från Convention och Areamöte
den 9 oktober som äger rum i Trosa.