Maj:

Klubb: Uppsala II
Datum: 13 maj
Tid: 18:00-21:00
Plats: Norrlands nation, Västra Ågatan 14. Ingång från Västra Ågatan, dörren längst till vänster (om huvudingången).

OBS! Detta är andra onsdagen i maj, p.g.a. att tredje onsdagen ligger straxt före Kristi Himmelfärd.

Välkommen till månadsmötet i maj!
Ta gärna med en gäst!

Program

  1. 18.00: Mingel
  2. 18.30: Måltid
  3. 19.15: Information från presidenten
  4. 19.30: …

Anmälan

Klubbmedlemmar: Avanmälan senast måndag 11 maj  kl 12:00 till zontauppsala2@gmail.com

Inte medlem?

Om du är intresserad av ett medlemskap i Zonta är du varmt välkommen att kontakta oss för att få en inbjudan till ett möte där du får veta mer om vår klubb. Kontakta klubbpresidenten för mer information.