Möten med kvinnor och barn i utanförskap

Klubb: Uppsala II
Datum: 20 nov
Tid: 18:00-21:00
Plats: Gula Salongen, Norrlands nation, Västra Ågatan 14.
Ingång från Västra Ågatan, dörren längst till vänster (om huvudingången).

Välkommen till månadsmötet i november!
OBS! Ta gärna med en eller flera gäster!

Program

Inbjuden talare: Anita Berlin, docent och lektor vid Karolinska Institutet.

Anita Berlin
“Min forskning har fokus på olika aspekter av föräldraskap. Ett av mina nuvarande forskningsprojekt har som mål att utforska vad föräldraskap i ett nytt land innebär för invandrarföräldrar i Sverige. Jag har mångårig erfarenhet av att arbeta med barnhälsovård i Stockholms utanförskapsområden. Jag har också erfarenhet av att arbeta med nyanlända och gömda flyktingfamiljer. Mitt föredrag kommer att baseras på resultat av forskning, blandat med personlig erfarenhet av att möte invandrarfamiljer som i olika skeden är på väg in i det svenska samhället.”  

Anmälan

Klubbmedlemmar: Avanmälan senast måndag 18 november  kl 12:00 till zontauppsala2@gmail.com

Inte medlem?

Om du är intresserad av ett medlemskap i Zonta är du varmt välkommen att kontakta oss för att få en inbjudan till ett möte där du får veta mer om vår klubb. Kontakta klubbpresidenten för mer information.