Klubb- & valmöte

Klubb: Stockholm V
Datum: 13 mars
Tid: 18.00
Plats: Nordens Ljus, Kungsholms strand 125, Stockholm

Välkommen till månadsmötet i mars! 
Ljufa & Maria

Programpunkter:

  • Mat
  • Valmöte
  • Egoföredrag  Eva Wikström
  • Klubbfrågor

Inte medlem?

Om du är intresserad av ett medlemskap i Zonta är du varmt välkommen att kontakta oss för att få en inbjudan till ett möte där du får veta mer om vår klubb. Kontakta klubbpresidenten för mer information!

Zonta International är en ledande global organisation av personer från olika yrkesgrupper som arbetar för att främja kvinnors rättigheter genom stödjande insatser och påverkansarbete.

STÖD VÅRT ARBETE

© Zonta International District 21 Sweden & Latvia
Organisationsnummer: 80 20 09 7138