VÄLKOMMEN TILL MÅNADSMÖTE OM KVINNOARBETS-PLATSEN I STÅLSTADEN; CTH HATTFABRIK OCH MUSEUM

Klubb: Falun-Borlänge
Datum: Torsdag 23  januari 2020
Tid: 18:30 -ca 21:00
Plats: Coco Thai restaurang, Vattugatan 2, Borlänge och sedan fortsätter vi med visning på CTH fabriksmuseum av hattar och mössor, Vattugatan 3.

Nya intresserade av Zonta är välkomna på “öppet hus” kl 18.00-18.30. Då berättar vi om föreningen, vad vi gör och varför vi är zontor. Bjud med vänner och bekanta!

Välkommen till januari månads klubbmöte! 

Programpunkter:

  • 18.00 – 18.30  Öppet hus för gäster och Zonta-intresserade. Vi berättar om föreningen, vad vi gör och varför vi är zontor. 

  • 18.30 – 21.00 Middag och kvällens program:

    CTH Fabriksmuseum i Borlänge är en tidigare fabrik som tillverkade hattar och mössor. Endast en liten del av tillverkningen finns kvar idag. Här får du ta del av livet i fabriken, människorna som skapade huvudbonaderna och ett mycket gammalt hantverk. Fabriken har varit en av Sveriges största tillverkare av hattar och mössor och hade fram till 1970-talet cirka 200 kvinnor anställda. Tillverkningen i stor skala upphörde 2004, då CTH Fabriksmuseum öppnade och drevs av CTH vänförening fram till 2018. Museet utnämndes 2006 till årets industriminne av Svenska Industriminnesföreningen. 2018 tog kommunen över museiverksamheten och påbörjade arbetet med att utveckla fabriksmiljön.

    Vi kommer också att prata om programmet för internationella kvinnodagen, 8 mars 2020, YWPA-stipendium och Convention i Chicago, USA 4-8 juli.

FLER MEDLEMMAR med “öppet hus” tror vi och hoppas på flera medlemmar. Flera har också visat intresse per mail, telefon etc och vi har plats för fler, så bjud gärna med vänner och bekanta till månadsmötena!

KVÄLLENS KOSTNAD Kassören blir glad om du betalar in avgiften 150 kr i förväg till plusgiro 21 36 68-7. Denna gång inkluderar priset även entrén till CTH-visningen. Ange namn och månadsmöte och summan på ev donation. – Ev avanmälan gör du senast måndag 20 januari till falbozonta@telia.com.Klubbmästaren bekräftar din avanmälan. Din gäst betalar 175 kr för kvällen, namn anmäls till klubbmästarna Ann-Katrin och Emma på mail.

SAMÅKNING
För dig som vill samåka, så ses vi vid kl 18 på “Gamla Postenparkeringen” i Falun. Maila gärna för att synka vilka som kan erbjuda skjuts och tvärtom.

Inte medlem?

Om du är intresserad av ett medlemskap i Zonta är du varmt välkommen att kontakta oss för att få en inbjudan till ett möte där du får veta mer om vår klubb. Kontakta klubbpresidenten för mer information.