VÄLKOMMEN TILL MAJ MÅNADSMÖTE, VAL & STIPENDIAT

Programpunkter:

Vi har i styrelsen bestämt att vi även i maj har ett fysiskt utomhusmöte med sommaravslutning samt val av ny styrelse. 

Vi har också bjudit in förra årets stipendiat
Kaniz Moradi som berättar vad hon gör nu.

Annika och Ann-Louise ger också en kort information från areamötet och vi diskuterar hur vi ska rösta I ZI-valet I sommar. 

Under kvällen finns zontakassar och bokpaket till försäljning (vi hänger på en cykel och du kan swisha). Ta gärna på sommarhatten!

Vi tar självklart hänsyn till Folkhälsomyndighetens regler om att
hålla avstånd och ta personligt ansvar. https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/april/nya-allmanna-rad-hall-avstand-och-ta-personligt-ansvar/


KVÄLLENS KOSTNAD

Kassören blir glad om du betalar in avgiften 75 kr i förväg till plusgiro 21 36 68-7. Ange namn och månadsmöte och summan på ev donation. Ev avanmälan görs senast måndag 25 maj till
falbozonta@telia.com. Klubbmästaren bekräftar din avanmälan. Bjud gärna med gäster och de betalar 150kr.

Håll huvudet kallt, hjärtat varmt och händerna rena!

Varmt välkommen och stort tack från den avgående presidenten!

Ann-Louise Larsson

Inte medlem?

Om du är intresserad av ett medlemskap i Zonta är du varmt välkommen att kontakta oss för att få en inbjudan till ett möte där du får veta mer om vår klubb. Kontakta klubbpresidenten för mer information.