Kan vi tillsammans förhindra våld i nära relationer?

Klubb: Falun-Borlänge
Datum: Söndag 8 december 2019
Tid: 15:00 – 17:30
Plats: Utanför Dalarnas museum, sedan går vi tillsammans till Lustgården Grand hotell.

Att slippa våld är en mänsklig rättighet. Vi måste arbeta tillsammans för en tryggare miljö! 

Programpunkter:

  • 15:00 Ljusmanifestation i kampen mot våld i nära relationer, tal och sång utanför Dalarnas museum, Falun
  • Vi går därefter tillsammans till Lustgården, Grand hotell för fortsatt program.
  • 15:45 “Att leva i en värld av hedersvåld”; “Melissa” berättar om sitt liv och hur hon hotades att giftas bort som nittonåring. “Vad har man gjort och vad kan man göra för att förhindra barnäktenskap?” Juno Blom, Regeringens samordnare mot hedersvåld sedan tolv år.

    Vi bjuder också in till samtal om det aktuella läget i Falun och Borlänge med företrädare för Kvinnojouren, Borlänge- och Falu kommun, Polisen i Dalarna, m.fl.

KOSTNADSFRITT men köp gärna lotter, reflexer, eller armband under eftermiddagen.

 Från 25 november till 10 december pågår de årligen återkommande 16 dagarna mot våld mot kvinnor. Detta uppmärksammat Zonta genom kampanjen “Zonta Says No“.

Varmt välkommen! 

För mer information; kontakta Ann-Louise Larsson, President Falun-Borlänge Zontaklubb, 070 – 695 62 92

Samarrangeras med Sisters Unite, Föreningen MÄN, Kvinnojourerna, Tjejjouren, Dalarnas Kvinnohistoriska förening, Falu FN-förening, Folkuniversitetet Dalarna, Länsstyrelsen Dalarna, Svenska Kyrkan, Dalarnas museum, och Grand hotell.