Foto: UNICEF/Ravelonjaka

Främja flickors skolgång i Madagaskar

Mer än en fjärdedel av Madagaskars barn får inte gå i skola för att familjen inte har råd med avgifterna för mer än ett barn. Var tredje flicka blir gravid före 18 års ålder. Zonta International har beslutat att stödja UNICEF:s program med 1 miljon dollar under 2016-2018 för att skapa förutsättningar för flickor att förverkliga sin rätt att gå i skolan i en säker och skyddad miljö.

Mål:

  • Utbilda 1042 mellanstadielärare. 
  • Ge 1000 hushåll ekonomiska möjligheter för barnen att gå i skolan.
  • Ge 600 studenter möjlighet att komma ifatt i skolarbetet.
  • Utrusta ett antal klassrum med toaletter och tvättmöjligheter.
  • 50 procent av flickorna ska känna till hur de kan få hjälp och skydd mot våld.
  • Sprida kunskap om konsekvensen av tidiga äktenskap och graviditeter och könsrelaterat våld genom lokala radiostationer, hembesök, fokusgrupper, nationella och internationella kampanjer. Framför allt vill man nå pojkar och män för att förändra attityder och beteenden, minska våldet mot flickor och tillåta unga mödrar att återvända till skolan.

Mer om projektet:

Fler projekt

Zonta International är en ledande global organisation av personer från olika yrkesgrupper som arbetar för att främja kvinnors rättigheter genom stödjande insatser och påverkansarbete.

STÖD VÅRT ARBETE

© Zonta International District 21 Sweden & Latvia
Organisationsnummer: 80 20 09 7138