Foto: UNICEF

Främja flickors skolgång i Madagaskar

Mer än en fjärdedel av Madagaskars barn får inte gå i skola för att familjen inte har råd med avgifterna för mer än ett barn. Var tredje flicka blir gravid före 18 års ålder. Under perioden 2016–2018 bidrog Zonta International till UNICEF:s program med 1 miljon US dollar för att skapa förutsättningar för flickor att förverkliga sin rätt att gå i skolan i en säker och skyddad miljö.

Zonta International har beslutat att bidra med ytterligare 1 miljon US dollar under perioden 2018–2020.

Mål:

  • Utbilda 135 skolledare och därigenom nå mer än 41 000 barn, varav hälften flickor. 
  • Ge 500 hushåll ekonomiskt stöd för att kunna låta barnen att gå i skolan.
  • Ge 300 flickor möjlighet att komma tillbaka i skolarbetet.
  • Utrusta ett antal klassrum med toaletter och tvättmöjligheter.
  • Ge kunskap, medicinskt och/eller rättsligt stöd till 960 flickor i riskzonen för utnyttjande och våld. 
Filmen visar en lägesuppdatering från projektet samt planerna för den kommande perioden:  

Mer om projektet:

Fler projekt