Foto: UNICEF

Främja flickors skolgång i Madagaskar

Mer än en fjärdedel av Madagaskars barn får inte gå i grundskola och en tredjedel av barnen går inte i gymnasiet eftersom familjen inte har råd med avgifterna för mer än ett barn. Var tredje flicka blir gravid före 18 års ålder.
 
Projektet, som drivs av UNICEF, syftar till att minska fattigdom och stärka Madagaskars nästa generation av kvinnliga ledare genom att möjliggöra flickors fortsatta utbildning i säkra och skyddade miljöer.
 
Under perioden 2016–2020 bidrog Zonta International till projektet med 2 miljoner USD. Zonta bidrar med ytterligare 500 000 USD under perioden 2020–2022, då den tredje fasen ska genomföras.

Övergripande mål 2020-2022

  • Utbilda ytterligare 100 skolledare och bygga ytterligare två klassrum som möjliggör utbildning till 100 barn.
  • Fortsätta ge 750 hushåll ekonomiskt stöd och ge 350 flickor möjlighet att återuppta sitt skolarbete.
  • Ge kunskap, medicinskt och/eller rättsligt stöd till 1600 barn i riskzonen för utnyttjande och våld

Här kan du titta på den film som UNICEF presenterade för att beskriva projektet inför vårt beslut om projekt under sommaren 2020.

Film med en lägesrapport från projektet på Madagaskar från juni 2018.

Mer om projektet

Fler projekt