Ung peruansk mamma i skolåldern som håller en liten flicka i famnen.

Foto: UNICEF

Hälsa och säkerhet för tonårsflickor i Peru

För många peruanska ungdomar finns idag betydande ojämlikheter baserat på kön, ålder, geografisk placering, etnicitet och inkomst. I Peru avgränsas ”tonåringar” till åldrarna 12–17 år.
 
Projektet, som drivs av UNICEF, ska bidra till att ungdomars, särskilt flickors, rättigheter och hälsobehov tillgodoses och att förhindra våld i skolorna i två regioner. Tonåringarna ska få kunskap och verktyg för att stå upp för sina rättigheter och ta kontroll över sitt liv och sin kropp.
 
Zonta Foundation for Women bidrar med 1 miljon USD till projektet.

Övergripande mål

  • Förbättra hälso- och sjukvård för att tillgodose utsatta flickors behov genom att utbilda 100 sjukvårdspersonal i framför allt ungdomars hälsa, sjukvård och hantering av sexuellt våld.
  • Förbättra utbildningssektorn för att motverka våld i skolor, främst könsbaserat våld, genom att utbilda 72 rektorer och lärare vid 24 skolor.
  • Arbeta på nationell nivå för att förhindra att vuxna utövar våld mot barn och unga i skolorna.
Se den film som UNICEF visade för att beskriva projektet inför vårt beslut om projekt under sommaren 2020.  

Mer om projektet

Fler projekt