Zonta stödjer Huskurage

Vi är ambassadörer för initiativet Huskurage och arbetar för att fler bostadsbolag och bostadsrättsföreningar ska hjälpa sina boende att agera när en granne far illa.

Huskurage är ett verktyg som hjälper grannar att agera om de är oroliga för att någon i bostadshuset far illa eller utsätts för våld. Initiativet startades av Nina Rung och Peter Svensson och är en egen förening.

Zonta vill med sitt breda nätverk i hela Sverige hjälpa till att sprida kunskap om och intresse för Huskurage. Sedan 2017 driver vi ett påverkansarbete gentemot bostadsbolag och bostadsrättsföreningar för att fler ska vilja införa verktyget.

Läs mer om hur metoden fungerar på Huskurages webbplats.