flicka i profil som täcker örat med sin hand

Insändare inför Internationella kvinnodagen

Här finns ett förslag till insändare med foto som klubbar kan använda inför Internationella kvinnodagen den 8 mars. Årets insändare uppmärksammar kvinnors och barns utsatthet genom att redovisa inkomna samtal till Kvinnofridslinjen och Bris 2020 jämfört med 2019.

Under ett års tid har covid-19 påverkat hela vårt samhälle på olika sätt. Många har förlorat sitt arbete och många arbetar hemifrån vilket begränsar naturliga kontakter i vardagen och i många fall innebär det isolering. För många medför det ökad psykisk påfrestning som kan leda till fysiskt och psykiskt våld.  En stor grupp som lätt glöms bort är våra barn och ungdomar, som på grund av att vardagsrutinerna brutits riskerar att traumatiseras. Bris redovisar att antalet samtal ökade med 37 procent under sommaren 2020 och jullovet med 40 procent jämfört med 2019. Kvinnofridslinjens stödtelefon redovisar också ökat antal samtal under 2020.

Praktiska tips och råd om insändaren

  • Ändra till klubbens logotyp.
  • Insändaren innehåller cirka 2 000 tecken.  Eventuellt finns möjlighet att lägga till egen text, men kontrollera först den aktuella tidningens regler. Ofta är gränsen 2 500 tecken, ibland måste texten vara kortare. (Markera hela artikeln. Välj Verktyg och därefter Räkna ord eller Antal ord.)
  • Hur ni undertecknar insändaren väljer ni själva.
  • Ta gärna kontakt med tidningen och be dem att publicera insändaren på tidningens gratisdel, så att det viktiga budskapet blir tillgängligt för många.
  • Skicka med även bilden och uppgift om fotograf.
 

Dokument för nedladdning