Åtgärder med anledning av inställt Convention i Chicago

Återbetalning av avgifter för Convention

Återbetalning av avgifter kan komma att ta upp till två månader eftersom det medför mycket arbete. En webbsida för begäran om återbetalning håller på att skapas. Medlemmar som anmält sig till Convention kommer att få ett mail med en länk till sidan när den är klar. Var vänliga och maila inte till ZI om återbetalning utan vänta till dess ni får mailet som kommer att skickas ut.För er som har bokat hotell genom den länk som fanns i anmälan, uppmanar Zonta er att ta kontakt med Marriott och göra den avbokningen direkt med hotellet nu. För den som bokat hotell på annat sätt, kan andra avbokningsregler gälla och då får ni ta kontakt direkt med det hotellet.

Följden av att Convention ställts in

Zonta Internationals styrelse ställde in Convention med stöd av article VII section 4 i Bylaws of Zonta International. Enligt samma bestämmelse har styrelsen mandat att anordna val och omröstning på annat sätt. Denna omröstning kommer att ske via webben. 

De regler som gäller för Convention, t ex om att materialet måste skickas ut 90 dagar innan Convention gäller inte nu när val och omröstning måste ske på annat sätt. Material med uppgifter om kandidater till internationella poster, föreslagna ändringar i bylaws, resolutioner, mål och internationella serviceprojekt kommer att skickas ut till alla klubbar inom kort.

Det nya bienniet, 2020-2022, börjar när den nya internationella styrelsen är utsedd och installerad.

För mer information, gå in på Zonta.org och håll dig uppdaterade om vad som händer. Sökvägen efter att du har loggat in är: My Zonta/Tools/Membership Tools.