Julavslutning med knytkalas

Klubb: Mölndal

Datum: 11 december

Tid: 18.00

Plats: Samlingslokal Östra Torp. Gå in genom entrén till Sten Åke Cederhöksgata 1 A.Hållplats 5:an Bögatan.

Avanmälan
Senast torsdag 7 december till Marita Hultberg marita.hultberg@gmail.com (Medlemmar avanmäler sig och gäster anmäls)

 

Den 11 december träffas vi på vårt egna medlemsmöte. Tanken är att vi har ett knytkalaset och att alla tar med sig något till vårt julbord. Maila mig gärna vad du tar med (så att det inte blir för mycket av samma).

Tag med en bok som inspirerat dig och berätta om den på mötet.

Slå in en pocketbok, så kan vi på det sättet byta böcker med varandra och få inspiration att läsa något nytt i julhelgen.

Tag gärna med en gäst.

Varmt välkomna!  Glöm inte att avanmäla och maila vad du tar med  dig till julbordet.

 

 

  •  

Rubrik för projektet

Här i ingressen inleder du, exempelvis med att sammanfattarvad projektet handlar om och/eller ska leda till.

Allmänt om brödtexten
Här i brödtexten är det viktigt att texten besvarar alla de frågor som läsaren kan ha  om projektet. Det är också viktigt att inte skriva för mycket.  Undvik att skriva om det läsaren inte behöver veta.

Att välja innehåll
Tänk igenom: vad i projektet är intressant för för läsaren? Fokusera på mål, syfte och förväntat eller uppnått resultat av projektet. Undvik detaljer som bara är relevanta eller tillför något för oss inom Zonta.  Tänk också på att förklara svåra ord eller begrepp som inte är självklart för andra utanför Zonta.

När webbesökaren har läst klart bör hen ha fått svara på frågor som dessa:

– Vad handlar projektet om?Varför genomförs det? Mål och syfte?
– När och var genomförs/genomfördes det?
– Vem berörs? Till vilka vänder vi oss till?
– Hur genomförs projektet? Obs, inte för detaljerat om hur VI jobbar med projektet.

Mellanrubriker, länkar m.m.
Om du har mycket text, använd gärna mellanrubriker. Kanske passar det bra att länka till andra sidor på vår webb, exempelvis något av våra internationella projekt, där läsaren kan få veta mer.  Skriv inte om saker som redan finns på webbplatsen – länka dit i stället.
Exempel “Läs mer om våra internationella projekt”

Kontaktperson
Avsluta med information om vem man kan kontakta för att få veta mer.