Zonta e-klubi

Zontas e-klubi darbojas daudzos veidos tāpat kā citi Zonta klubi; tiekamies reizi mēnesī, ir interesanti programmas priekšmeti par tēmām, kas saistītas ar Zonta uzņēmējdarbību un saistībām, un piedāvājam fantastisku, globālu tīklu. Atšķirība ir tāda, ka e-klubs lielāko daļu savu darbību veic tiešsaistē, lai būtu neatkarīgs no biedru ģeogrāfiskās atrašanās vietas. Starp citu, klubam ir tādas pašas tiesības un pienākumi kā fiziskajam klubam.

lvLatviešu valoda