Sex kvinnor av olika etniskt ursprung bakom talarpodium med en mikrofon

Apmeklējiet šī gada CSW konferenci

CSW 2021, proti, Sieviešu statusa komisija, šogad būs digitāla un tiks īstenota no 15. līdz 26. martam. Tas rada iespējas piedalīties ievērojami lielākam skaitam cilvēku!
 
Kā Zonta biedrs var reģistrēties kā dalībnieks līdz 2021. gada 22. februārim. Reģistrējies šeit!
 

Sieviešu statusa komisija

Sieviešu statusa komisija, CSW, tika izveidota 1946. gadā. Tā ir ECOSOC komiteja, un tā tiek izveidota divas nedēļas katra gada martā. Pēc tam ANO galvenajā mītnē Ņujorkā tiksies ANO dalībvalstu, ANO vienību un organizāciju pārstāvji. Zonta International aktīvi piedalās daudzās rīkotajās sanāksmēs, kā arī ir iespēja piedalīties atsevišķos pasākumos kā individuālam Zontai.