Månadsmöte på Mössebergsgården, Scheelegatan 44, Falköping.

15 januari kl 19.00

Klubbinformation, diskussion kring kommande lokala insatser, vinlotteri, egoföredrag.

lvLatviešu valoda