Par mums

Zonta International ir vadošā globāla organizācija, kurā apvienojušies dažādu profesiju pārstāvji un kas strādā, lai veicinātu sieviešu tiesības, atbalstot un aizstāvot. Mēs esam politiski un reliģiski neatkarīgi, un šodien mums ir aptuveni 25 000 biedru vairāk nekā 1100 klubos aptuveni 60 valstīs. 

21. apgabalā, kas sastāv no Zviedrijas un Latvijas, ir aptuveni 1500 biedru.

Mūsu redzējums

Mūsu vīzija ir pasaule, kurā visi atzīst sieviešu tiesības kā cilvēktiesības un kurā katrai sievietei ir iespēja pilnībā izmantot savu potenciālu.

Tajā pasaulē 
ir sievietes piekļuvi visiem resursiem 
un ir pārstāvēti par visiem lēmumu pieņemšanas jautājumiem
ar tādiem pašiem noteikumiem kā vīriešiem.

Tajā pasaulē neviena sieviete nebaidās no vardarbības.

Mēs stiprinām sievietes

Tā kā mēs strādājam vienlīdzīgas pasaules labā, mēs stiprinām sievietes ar:

  • ietekme lokāli un globāli
  • ieguldīt nākotnē
  • radīt ilgstošas pārmaiņas
  • attīstīt līderus

Atbalsta centieni

Mēs sniedzam finansiālu atbalstu vairākiem projektiem dzimumu līdztiesības un cilvēktiesību jomā, bieži sadarbojoties ar dažādām ANO aģentūrām. Projekti, cita starpā, ir vērsti uz sieviešu veselības, izglītības un finanšu veicināšanu, kā arī uz dzimuma izraisītas vardarbības, bērnu laulību un cilvēku tirdzniecības atcelšanu.

Aizstāvības darbs

Ilgtermiņā mēs vēlamies mainīt attieksmi un vērtības, lai uzlabotu sieviešu un meiteņu apstākļus un stiprinātu un aizsargātu viņu cilvēktiesības. Mēs darbojamies starptautiskā, nacionālā un vietējā līmenī cilvēktiesību un dzimumu līdztiesības jautājumos.

Atbalstiet mūsu darbu

Jūs varat arī ziedot tieši Zonta fondam sievietēm. Izvēlieties, vai vēlaties atbalstīt mūsu starptautiskos projektus vai kādu no mūsu stipendijām.

Izdrukājiet dāvanu sertifikātu
Ja vēlaties uzdāvināt dāvanu, piemēram, kā svētku vai piemiņas dāvanu, varat lejupielādēt kādu no mūsu dāvanu kartēm. Ja atverat failu programmā Acrobat Reader, pirms dāvanu sertifikāta drukāšanas vai nosūtīšanas varat ierakstīt adresāta vārdu, savu tekstu un sūtītāja vārdu. (Ja jums ir Adobe pievienojumprogramma, varat saglabāt kā ppt vai jpg failu, pārējiem mums var palikt zilās kastes, ja sūtām elektroniski. Izdrukājot tās nav redzamas.)

Grants Zonta Foundation for Women tiek pilnībā izmantots, lai īstenotu mūsu projektus un programmas sieviešu un meiteņu atbalstam visā pasaulē. Administratīvās izmaksas, kas saistītas ar darbu pie projektiem, sedz mūsu dalības maksa.

Kopš 1923. gada Zonta ir ieguldījusi vairāk nekā 40 miljonus USD projektos, kas ir atbalstījuši vairāk nekā 2 miljonus sieviešu 66 valstīs.

Ziedojot dāvanu ar Swish starpniecību, nauda caur mūsu rajonu nonāk starptautiskajiem projektiem. Uzvelciet savu dāvanu 123 320 40 13vai izmantojiet tālāk norādīto QR kodu no savas Swish lietotnes.

QR-kod för att via Swish-appen skänka en gåva till Zonta Foundation for Women

Zonta fonds sievietēm

Mūsu ziedojumu vākšanas organizācijas Zonta Foundation for Women misija ir vākt un pārvaldīt līdzekļus, lai sniegtu finansiālu atbalstu projektiem un programmām, kas uzlabo sieviešu iespējas iegūt izglītību un uzlabot veselību, kā arī projekti, kas var izskaust vardarbību pret sievietēm, veidojot uzskatus un tiesību aktiem.

Mēs sekojam līdzi rezultātiem

Visas iemaksas Zonta fondam sievietēm tiek piešķirtas projektiem un stipendijām, par kurām mēs lemjamm Sontas pasaules sanāksmē. Mūsu atbalstītie projekti visbiežāk tiek īstenoti sadarbībā ar dažādām ANO aģentūrām. Zonta Foundation for Women regulāri saņem ziņojumus par mūsu ieguldījumu lietots. Turklāt cilvēki no Zonta International apmeklē projektus plkst novietojiet regulāri. Mēs parasti izmaksājam naudu pa posmiem un izstādām prasības daļējiem rezultātiem, pirms mēs turpinām finansēt nolemtu projektu.

Vairāk informācijas

Kristīna Rylandere Bergkvista
E-pasts: christina.zonta@telia.com
Tālrunis: 070-581 00 01

mūsu vēsture

Pirmais Zonta klubs tika dibināts 1919. gada 8. novembrī Bufalo, Ņujorkā. Starp organizācijas agrākajiem biedriem bija pirmā paaudze koledžā izglītotas sievietes un pirmā sieviešu paaudze Amerikas Savienotajās Valstīs, kurām bija balsstiesības. Daudzas piederēja augošai, bet joprojām salīdzinoši nelielai strādājošu sieviešu grupai. The sieviešu līdztiesību un sieviešu tiesības uz labāku dzīvi.

Par piemiņu dibināšanai 8. novembris tika pasludināts par Zonta dienu.  Jau pēc gada ASV bija izveidoti deviņi klubi, kuros kopumā bija 600 biedru. Gandrīz 100 gadus Zonta International ir izaugusi par vadošo globālo organizāciju 28 000 aktīvu un kompetentu sieviešu un vīriešu.

Zonta uz Zviedriju 1935

Zonta Zviedrijā ieradās jau 1935. gadā, kad Stokholmā tika nodibināts pirmais klubs. Šodien Zviedrija kopā ar Latviju veido 21. apgabalu, kurā ir aptuveni 1500 biedru.

Organizācija

Zonta International ir sadalīta 31 rajonā un 1 reģionā visā pasaulē. Katrs rajons sastāv no vairākiem tā sauktajiem apgabaliem vai ģeogrāfiskajiem apgabaliem, un katrā apgabalā ir vairāki klubi. Kopumā mums ir aptuveni 1100 klubi visā pasaulē. Mūsu rajonā, ar numuru 21, ietilpst Zviedrija un Latvija un aptuveni 60 klubi.

Zonta tiek pārvaldīta demokrātiski

Zonta International ievēro demokrātiskas procedūras, un mēs mudinām savus biedrus būt aktīviem lēmumu pieņemšanā visos līmeņos.

Starptautiskās pasaules sanāksmes
Reizi divos gados tiek rīkota starptautiska pasaules sanāksme - Zonta International Convention. Tā izskata lietas un lēmumus gan dalīborganizācijā Zonta International, gan līdzekļu vākšanas organizācijā Zonta Foundation for Women. Delegāti no Zonta klubiem visā pasaulē piedalās pasaules sanāksmē, lai pārstāvētu, balsotu, ievēlētu valdi un pieņemtu lēmumus, kas nodrošina, ka Zonta pilda savu misiju un saskaņā ar savu redzējumu.

Rajona sanāksmes
Ik pēc diviem gadiem divu pasaules sanāksmju vidū mēs rīkojam savu rajona sanāksmi. Arī tad tieši klubu delegāti balso un pieņem lēmumus, tostarp valdi un budžetu nākamajiem gadiem.

Zonta starptautiskā padome
Zontu vada starptautiska padome, Zonta International Board, ievēlēts pasaules sanāksmē ik pēc diviem gadiem. Valdes uzdevums ir izveidot politiku un pieņemt lēmumu par vispārēju Zonta virzienu globāli.

Zonta fonds sievietēm
Sieviešu fonds Zonta ir Zonta līdzekļu vākšanas organizācija. Tās misija ir vākt un pārvaldīt līdzekļus projektiem, kas tiek rīkoti visā pasaulē lemj par. Iegūtie līdzekļi tiks izmantoti sieviešu tiesību atbalstam labu veselību, izglītību un godīgu juridisko, politisko un ekonomisko stāvokli pasaule. 

Zonta Foundation for Women valde ir tāda pati kā Zonta International valde.

Zontas starptautiskās komitejas
Zonta International ir vairāk nekā 20 dažādas komitejas. Sadarbībā ar valdi ir komitejām ir galvenā loma divu gadu mērķu īstenošanā kā par to lemj pasaules sanāksme.

lvLatviešu valoda