Möteslokal med en stor projektorduk bakom en scen där det står flaggor och en grupp människor framför ett avlångt bord. I förgrunden syns delar av en publik. Foto.

Pozitīva konvencija Hamburgā Zontai Zviedrijā un Latvijā

Zonta International ir rosīgs simtgadnieks, kurš nebaidās iet jaunus ceļus, lai sasniegtu vairāk dalībnieku. Tas kļuva skaidrs šī gada kongresa dalībniekiem Hamburgā, Vācijā. Atjaunošana un dalība iezīmēja konferenci, kas notika Jāņu nedēļas nogalē.

Pirms šī gada konventa starptautiskā valde bija paveikusi pamatīgu darbu ar mērķi nodrošināt Zontu nākotnei gan finansiāli, gan biedru skaita ziņā. Atjaunošanas ietvaros Zonta turpmāk strādās ar devīzi "Build a Better World for Women and Girls".

Tāpat delegātiem bija jāieņem pozīcija par dažādiem priekšlikumiem - rezolūcijām un priekšlikumiem -, kas tika prezentēti pirms šī gada sanāksmes. Zviedrijai un Latvijai (apvienotās 21. apgabalā) pēc vairāku gadu sagatavošanas izdevās panākt rezolūciju, kas precizē Zonta International nostāju par sieviešu tiesībām uz drošiem un likumīgiem abortiem. Šīs tiesības tagad tiks iekļautas politikā par sieviešu tiesībām lemt par savu ķermeni. Šis jautājums ir ļoti aktuāls pēc tam, kad ASV Augstākā tiesa tieši pirms Hamburgas konvencijas atcēla sieviešu konstitucionālās tiesības uz abortu.

– Tas parāda, kāda ir demokrātiska organizācija Zonta. Ir iespējams saņemt priekšlikumus, bet dažreiz tas prasa laiku, saka Karina Mihlere, bijusī 21. apgabala gubernatore un viena no delegātēm, kas runāja par ierosinājumu par aptuveni 1350 deputātiem, kas bija klāt kongresa zālē.

Zviedrijas un Latvijas Zonta biedri arī varēja nosvinēt, ka Annika Bränstrēma, Sundsvalas Zonta kluba biedre un 21. rajona gubernatore, tika ievēlēta Zonta starptautiskajā valdē laika posmam no 2022. līdz 2024. gadam.

Kongresā tika nolemts, ka nākamo divu gadu laikā Zonta ieguldīs aptuveni 50 miljonus Zviedrijas kronu iniciatīvās, kas veicina dzimumu līdztiesību un sieviešu tiesības uz izglītību, veselību un autonomiju. Bērnu laulību pārtraukšana arī turpmāk būs prioritārs jautājums.

Kopumā kongresā, kas ir Zonta International augstākā lēmējinstitūcija, piedalījās gandrīz 2000 biedru. Piedalījās ap 100 biedru no Zviedrijas un Latvijas.