Månadsmöte 26 mars

Klubb: Karlskrona-Ronneby
Datum: tisdag 26 mars
Tid: 18.00-21.00
Plats: Clarion Collection Hotel Carlscrona, Skeppsbrokajen, Karlskrona

Välkommen till månadsmötet i mars! 

Programpunkter:

  • Besök av AD Kerstin Ekstrand-Christiansson och vice-AD Margareta Munge
  • Middag
  • Klubbärenden

Inte klubbmedlem?

Om du är intresserad av Zonta är du varmt välkommen att kontakta oss för att få en inbjudan till ett möte där du får veta mer om vår klubb. Kontakta klubbpresidenten för mer information.