Motverka barnäktenskap i Niger

Barnäktenskap är en form av sexuellt och könsrelaterat våld med nedbrytande fysiska, sociala och ekonomiska effekter. Niger har den högsta frekvensen av barnäktenskap i världen. 30 procent av flickorna är gifta vid 15 års ålder, 77  procent är gifta vid 18 års ålder och 42 procent föder barn före 17 års ålder.

En stor del av flickorna i skolåldern går inte i skolan, vilket innebär att 73 procent av flickorna i senare tonåren (15-19 år) inte kan läsa eller skriva. Zonta International har beslutat att fortsätta stödja detta UNFPA-projekt med 1 miljon US dollar under 2016-2018.

Mål:

  • Förbättra unga kvinnors hälsa samt deras sociala och ekonomiska situation.
  • Tillförsäkra unga kvinnor en skolutbildning.
  • Skydda unga kvinnor från våld.
  • Uppmuntra unga kvinnor till ledarskap.
  • Informera och utbilda om följderna av barnäktenskap.
  • Påverka beslutsfattare på nationell nivå till en lagändring så att lägsta tillåtna äktenskapsålder höjs från 14 till 18 år.

Mer om projektet:

Fler projekt

Zonta International är en ledande global organisation av personer från olika yrkesgrupper som arbetar för att främja kvinnors rättigheter genom stödjande insatser och påverkansarbete.

STÖD VÅRT ARBETE

© Zonta International District 21 Sweden & Latvia
Organisationsnummer: 80 20 09 7138