Nytt stipendium för kvinnor inom teknik

women at computer

Från och med 2019 kan du som studerar eller vill studera teknik söka Women in Technology Scholarship – ett helt nytt stipendium.

Stipendiet syftar till att uppmuntra kvinnor att studera och göra karriär inom tekniska områden, där kvinnor ännu är underrepresenterade. Det kan sökas både av studenter och yrkesverksamma.

Stipendiesumman är på 2 000 USD på distriktsnivå och möjlighet till ytterligare 8 000 USD på internationell nivå.

Ansökan görs under våren till en zontaklubb, som sedan granskar och väljer ut kandidater till distriktsnivå. Sverige och Lettland utgör tillsammans Distrikt 21.

Läs mer om Women in Technology Scholarship.