Nominera en kandidat

Under hösten har valberedningens arbete med att ta fram kandidater till funktionärer för 2022–2024 pågått. Nomineringar bör ske senast den 15 december 2020.
 
Det handlar om dem som ska väljas på distriktsmötet i maj 2021. Alla medlemmar och klubbar kan lämna förslag på ledamot till någon eller några av följande poster:
  • Guvernör
  • Vice guvernör
  • Kassör
  • Area Director (AD) i area 01-06
  • vice Area Director (vAD) i area 01-06
  • Revisor (godkänd eller auktoriserad)
  • Revisorssuppleant (godkänd eller auktoriserad)

 

En klubb kan bara lämna förslag på Area Director eller vice Area Director för den Area som klubben tillhör. Övriga styrelseledamöter gäller hela Distrikt 21.

Kom ihåg: tillfrågad och valbar 

Alla kandidater som blir föreslagna ska vara tillfrågade och ska ha förklarat sig villiga att åta sig uppdraget. De ska dessutom vara valbara. Det innebär att medlemmen ska ha innehaft en valbar befattning i sin klubbstyrelse i minst två år och/eller ha varit ordförande i en distriktskommitté. De kvalifikationer som krävs för valbarhet framgår av Stadgar för distrikt 21, § 3 (se bif.) samt Zonta International Governing Documents Article XIII Section 6.
 

Så här nominerar du

  1. Använd ett formulär per föreslagen ledamot.
  2. Fyll i formuläret ”Förslag till val av ledamöter i Distriktsstyrelsen 2022- 2024″.
  3. Mejla formuläret till Karin Müchler. Vill du posta det är Karins adress Köhlergatan 6, 982 32 Gällivare. Skicka ett dokument per föreslagen ledamot.
Nio leende kvinnor framför ett blomsterarrangemang med gula rosor som bildar bokstaven Z
Nyvalda funktionärer vid distriktsmötet i Stockholm 2019
sv_SESvenska