Svensk Zontastipendiat uppmärksammad internationellt

En av Zontas svenska stipendiater 2017, 18-åriga Aliya Sabir från Helsingborg, har nu även fått motsvarande stipendium på internationell nivå inom Zonta. 

Aliya Sabir fick tidigare under året stipendiet Young Women in Public Affairs av Lunds Zontaklubb i sin roll som ledare av organisationen Ung integration, som hon grundade 2015.

– Vi främjar den lokala integrationen samtidigt som vi aktivt arbetar med barnkonventionens artikel 31 som slår fast att alla barn har rätt till lek, vila och fritid, förklarar Aliya Sabir. Verksamheten bygger på vår främsta värdering: respekt.

Aliya Sabir går sista året på samhällsvetenskapliga programmet och organisationen expanderar nu såväl nationellt som internationellt. Aliya och hennes team åker runt i landet, men också utomlands, för att föreläsa, träffa ungdomar och vara med på konferenser. 

– Där får vi möjlighet att visa hur man med värdestyrt, ungt ledarskap kan driva samhällsutvecklande idéer, berättar Aliya Sabir, som också är med i Helsingborgs stads reformgrupp för att utveckla hållbara metoder för arbetet med integration, kortsiktigt och långsiktigt. 

Förra året utsågs Aliya Sabir även till Zontadistriktets bästa stipendiat i Sverige och Lettland och nu har hon alltså belönats trefaldigt för sitt arbete och fått Zontas internationella stipendium på 4000 US-dollar.

– Vi är mycket glada och stolta över att Aliya inte bara får det lokala och distriktsstipendiet, utan att hon, i hård konkurrens, även får motta det internationella priset, säger Christina Rylander Bergqvist, guvernör för distriktet Sverige/Lettland, som deltog när Aliya i början av november tog emot stipendiet vid en ceremoni i Lund.

Stipendiet Young Women in Public Affairs har funnits sedan 1990 och sedan dess har över 7 miljoner svenska kronor (837 000 USD) delats ut till 724 unga kvinnor från 56 olika länder. Det gör stipendiet till en mycket viktig faktor i Zontas arbete med att stärka kvinnor och skapa varaktig förändring.

Är du vår nästa stipendiat?