Nyheter

Vad vet du om barnäktenskap?

Antalet flickor som varje år gifts bort före 18 års ålder är 12 miljoner – det motsvarar 23 flickor varje minut! Zonta International arbetar för att förändra detta.

Läs mer »

Zonta says NO runt hela riket

På Orange Day den 25 november inleder Zonta den årliga aktionen 16 dagar mot kvinnovåld. Budskapet Zonta Says No kommer att förmedlas av Zontaklubbar från norr till söder och på olika sätt ge röst för kvinnors rätt till ett liv fritt från våld.

Läs mer »

Stipendier för lokala samarbeten

2019 fyller Zonta International 100 år. Ett av många sätt att fira är att dela ut stipendier för lokala samarbeten mellan zontaklubbar och andra organisationer vars mål stämmer med Zontas.

Läs mer »

Zontor från hela världen möts i Yokohama

Kring månadsskiftet juni–juli hålls Zonta International Convention, vilket är en möjlighet för zontor från hela världen att träffas.

Under Convention väljs nya representanter till internationella poster. Dessutom beslutar man vilka projekt organisationen ska stödja under den kommande tvåårsperioden.

Läs mer »