Nyheter

Stipendier för lokala samarbeten

2019 fyller Zonta International 100 år. Ett av många sätt att fira är att dela ut stipendier för lokala samarbeten mellan zontaklubbar och andra organisationer vars mål stämmer med Zontas.

Läs mer »

Zontor från hela världen möts i Yokohama

Kring månadsskiftet juni–juli hålls Zonta International Convention, vilket är en möjlighet för zontor från hela världen att träffas.

Under Convention väljs nya representanter till internationella poster. Dessutom beslutar man vilka projekt organisationen ska stödja under den kommande tvåårsperioden.

Läs mer »

Zonta satte ljus på våld mot kvinnor

Mellan den 25 november och 16 december pågick Zontas årliga kampanj “Zonta says NO to violence against women”. Det syntes på en rad sätt runt om i distriktet, genom föreläsningar, aktioner och temakvällar.

Läs mer »