Vad vet du om barnäktenskap?

Som barnäktenskap räknas ett formellt eller informellt äktenskap där en eller båda parter är under 18 år. Varje år gifts hela 12 miljoner flickor i världen bort innan de är 18 år gamla. Det motsvarar 23 flickor varje minut – eller nästan en varannan sekund.

Zonta International stödjer ett projekt som drivs av UNICEF och UNFPA för insatser i 12 länder: Bangladesh, Burkina Faso, Etiopien, Ghana, Indien, Mocambique, Nepal, Niger, Sierra Leone, Uganda, Yemen och Zambia.

Syftet är att skydda flickors rättigheter att inte bli gifta som minderåriga.  Zonta kommer att stödja projektet med 2 miljoner US dollar under perioden 2018–2020.

Kunskap är vägen till förändring
På bara tre minuter kan du lära dig mer om barnäktenskap i världen. Klicka dig vidare till quizzet nedan och dela det med vänner, kollegor och familj så att fler får veta mer om hur flickors rättigheter kränks.