blå bakgrund med 100 i guld, text Zonta 100 years

Stipendier för lokala samarbeten

2019 fyller Zonta International 100 år. Ett av många sätt att fira är att dela ut stipendier för lokala samarbeten mellan zontaklubbar och andra organisationer som verkar lokalt och med samma mål.

Varje zontaklubb världen över kan söka stipendium från Zonta International tillsammans med en icke-vinstdrivande organisation. Stipendiet uppgår till maximalt 5 000 USD och ska gå till lokala aktiviteter som direkt gynnar flickor eller kvinnor.  Totalt kommer minst 60 stipendier att delas ut.

Projektet kan vara kort- eller långvarigt, men bör pågå aktivt under framför allt 2019–2020. Varje zontaklubb kan göra en ansökan och en organisation kan endast vara partner till en zontaklubb i sitt land.

Det ska bidra till att uppfylla något av Zontas International Objects, som lyder så här:

(a) To improve the legal, political, economic, educational, health and professional status of women at the global and local level through service and advocacy. 

(b) To work for the advancement of understanding, goodwill and peace through a world fellowship of members. 

 (c) To promote justice and universal respect for human rights and fundamental freedoms. 

 (d) To be united internationally to foster high ethical standards, to implement service programs, and to provide mutual support and fellowship for members who serve their communities, their nations and the world.

Låter detta intressant för din organisation?
Undersök om det finns en zontaklubb på din ort.