Foto: UNFPA

Stoppa barnäktenskap

Barnäktenskap är en form av sexuellt och könsrelaterat våld med nedbrytande fysiska, sociala och ekonomiska effekter.  Nästan 650 miljoner kvinnor i världen har blivit gifta före 18 års ålder och ytterligare 250 miljoner riskerar att bli det.

UNICEF och UNFPA driver ett initiativ som omfattar ett stort antal afrikanska och asiatiska länder och som syftar till att skydda flickors rättigheter att inte bli gifta som minderåriga.  

Zonta International har beslutat att stödja projektet med 2 miljoner US dollar under perioden 2018–2020 för insatser i 12 länder: Bangladesh, Burkina Faso, Etiopien, Ghana, Indien, Mocambique, Nepal, Niger, Sierra Leone, Uganda, Yemen och Zambia.

Mål:

  • Ge flickor i riskzonen kunskap om deras rättigheter.
  • Stötta hushåll i att stå upp mot barnäktenskap.
  • Förbättra unga kvinnors hälsa samt deras sociala och ekonomiska situation.
  • Påverka nationella beslutsfattare för att stärka lagar och policyer så att de tillgodoser unga flickors rättigheter.
  • Informera och utbilda om följderna av barnäktenskap.
Se filmen om Fatimata, textad på svenska (3:44 min):

Mer om projektet:

Fler projekt