Två unga mammor som sitter på en bänk med varsitt litet barn.

Foto: UNFPA

Stoppa könsbaserat våld i Papua Nya Guinea och Östtimor

Könsbaserat våld (Gender Based Violence, GBV), omfattar alla skadliga handlingar som utförs mot en persons vilja. Dessa handlingar innebär fysisk, sexuell och psykisk skada och lidande. GBV innehåller ofta dessutom hot, tvång och frihetsberövande. Allt detta är livshotande kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Papua Nya Guinea och Östtimor har en mycket hög nivå av partnervåld, 68 respektive 59 procent.
 
Projektet ska nå ut till mer än 400 000 personer i Papua Nya Guinea och mer än 100 000 i Östtimor och det ska främja samordning mellan myndigheter på nationell och lokal nivå i arbetet med GBV.
 
Zonta Foundation for Women bidrar med 1 miljon USD till projektet, som drivs av UNFPA, för att möjliggöra att kvinnor och flickor kan leva ett liv fritt från våld och att de kvinnor som utsätts för våld kan få tillgång till hjälp av hög kvalitet för en hållbar återhämtning.

Övergripande mål

Kvinnor och flickor ska kunna leva ett liv fritt från våld. Detta uppnås genom att bland annat:
  • Använda beprövade metoder och faktabaserad information.
  • Utbilda personal inom hälsa och sjukvård och implementera fungerande rutiner och system.
  • Bistå regionala och lokala myndigheter när det gäller aktiviteter och informationsspridning.
Se den film som UNFPA visade för att beskriva projektet inför vårt beslut om projekt under sommaren 2020.

Mer om projektet

Fler projekt

sv_SESvenska