Foto: PradeepShakya/UNWomen

Stoppa trafficking i Nepal

Nepal har länge varit ett land där speciellt flickor och kvinnor utsätts för arbetsmigration som sexslavar. Trafficking äger rum som odokumenterad migration och är ett allvarligt brott mot mänskliga rättigheter.

Efter den svåra jordbävningen 2015 har risken för trafficking ökat. Nepals regering har bestämt sig för att bekämpa trafficking genom policyreformer, lagstiftning och speciella program för utsatta kvinnor och barn. Trots detta är samverkan mellan lagstiftare och utförare dålig.

Zonta International har beslutat att stödja UN Womens program i Nepal med 1 miljon US dollar under åren 2016-2018.

Mål:

  • Se till att internationella och lokala lagar som finns efterlevs.
  • Öka samverkan mellan lagstiftare och dem som ska utföra arbetet. 
  • Informera och utbilda fokusgrupper.
  • Stödja kvinnor som riskerar att utsättas för trafficking och migration genom att förbättra deras försörjningsmöjligheter och ekonomiska förutsättningar.

Mer om projektet:

Fler projekt

Zonta International är en ledande global organisation av personer från olika yrkesgrupper som arbetar för att främja kvinnors rättigheter genom stödjande insatser och påverkansarbete.

STÖD VÅRT ARBETE

© Zonta International District 21 Sweden & Latvia
Organisationsnummer: 80 20 09 7138