Zonta i media på Internationella kvinnodagen

flicka i profil som täcker örat med sin hand

Den 8 mars uppmärksammar Zonta ökningen i antalet inkomna samtal till Kvinnofridslinjen och Bris under 2020. Det tyder på en ökad utsatthet för kvinnor och barn i spåren av pågående pandemi.

Zontas årsredovisning publicerad

foto: framsida årsredovisning

Zonta International och Zonta Foundation for Women presenterar hur gåvor och insamlade medel har använts under 2020 för att skapa varaktig förändring för kvinnor och flickor över hela världen.