Zonta i media på Internationella kvinnodagen

flicka i profil som täcker örat med sin hand

Den 8 mars uppmärksammar Zonta ökningen i antalet inkomna samtal till Kvinnofridslinjen och Bris under 2020. Det tyder på en ökad utsatthet för kvinnor och barn i spåren av pågående pandemi.