Dags att uppnå jämställdhet på riktigt!

Sex unga människor i vita kläder på rad med ryggarna mot en mörk vägg. Alla håller i varsitt papper med texten "Equal"

På internationella kvinnodagen den 8 mars lyfter Zonta i Sverige och Lettland fram det femte av FN:s globala mål, som syftar till att uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt.

Zonta i media på Internationella kvinnodagen

flicka i profil som täcker örat med sin hand

Den 8 mars uppmärksammar Zonta ökningen i antalet inkomna samtal till Kvinnofridslinjen och Bris under 2020. Det tyder på en ökad utsatthet för kvinnor och barn i spåren av pågående pandemi.