Delta på årets CSW-konferens

Sex kvinnor av olika etniskt ursprung bakom talarpodium med en mikrofon

Commission on the Status of Women, kommer i år att vara digital och äga rum 15–26 mars. Du som Zonta-medlem kan registrera dig som deltagare till och med 22 februari 2021.

Insändare inför internationella kvinnodagen 2021

flicka i profil som täcker örat med sin hand

Nu finns ett förslag till insändare som klubbar kan använda inför Internationella kvinnodagen den 8 mars. Årets insändare uppmärksammar kvinnors och barns utsatthet genom att redovisa inkomna samtal till Kvinnofridslinjen och Bris 2020 jämfört med 2019.

Zonta-rosen

En flod och en bro omgiven av grönskande träd. I fonden en skyline.

I år kommer Distrikt 28 att vara värd för mötet Zonta European Interdistrict . Mötet kommer att äga rum i Frankfurt den 3-5 september.

Nominera en kandidat

Nio leende kvinnor framför ett blomsterarrangemang med gula rosor som bildar bokstaven Z

Under hösten pågår valberedningens arbete med att ta fram kandidater till funktionärer för 2022–2024 pågått. Nomineringar bör ske senast den 15 december 2020.