Nytt stipendium: Women in Technology Scholarship

Nytt stipendium för kvinnor inom teknik

women at computer

Från och med 2019 kan du som studerar eller vill studera teknik söka Women in Technology Scholarship – ett helt nytt stipendium.

Stipendiet syftar till att uppmuntra kvinnor att studera och göra karriär inom tekniska områden, där kvinnor ännu är underrepresenterade. Det kan sökas både av studenter och yrkesverksamma.

Stipendiesumman är på 2 000 USD på distriktsnivå och möjlighet till ytterligare 8 000 USD på internationell nivå.

Ansökan görs under våren till en zontaklubb, som sedan granskar och väljer ut kandidater till distriktsnivå. Sverige och Lettland utgör tillsammans Distrikt 21.

Läs mer om Women in Technology Scholarship.

Women in Technology Scholarship

women at computer

Women in Technology Scholarship

Detta stipendium kan sökas av kvinnliga högskole- och universitetsstudenter i alla åldrar på utbildningar inom teknik eller närliggande områden. 

Även kvinnor som idag inte studerar på högskolenivå kan söka stipendiet för exempelvis vidareutbildning.

Kvinnor är ännu till stor del underrepresenterade inom områden som informationsteknologi och naturvetenskap, ingenjörsvetenskap och matematik. Beteckningen STEM står för Science, Technology, Engineering and Mathematics.
 
För att skapa en värld där män och kvinnor har lika möjligheter måste kvinnor  spela en aktiv roll i teknik och teknisk utveckling.
 
Zonta Internationals nya stipendium syftar till att uppmuntra kvinnor att satsa på utbildning, karriär och ledarroller inom tekniska områden.
 
Stipendiesumma: 2 000 USD på distriktsnivå med möjlighet till ytterligare 8 000 USD på internationell nivå.
 
Sista ansökningsdag: Kontakta din lokala klubb för uppgift om ansökningsdatum.  Ansökan ska lämnas från klubben till distriktet senast 1 augusti. 
 
Så söker du: Hämta ansökningsblankett på Zonta Internationals webbplats och lämna till din lokala Zontaklubb.
 
Tänk på detta när du söker:
 • Fyll i alla uppgifter korrekt.
 • Håll dig till den angivna teckenmängden. Ansökningar som är för långa tas inte upp för bedömning.

Läs mer och ladda ner ansökningsblankett på Zonta Internationals webbplats

Våra andra stipendier:

17 maj: Öppet seminarium om barnäktenskap och hedersförtryck

Öppet seminarium 17 maj

Den 17–19 maj kommer zontor från hela Sverige och Lettland att ses i Stockholm. Det inledande seminariet är öppet för allmänheten och har titeln Barnäktenskap och hedersförtryck – samhällets reaktioner?

Seminariet äger rum fredagen den 17 maj kl. 13:00–16:00 på Stockholm City Conference, Norra Latin, Drottninggatan 71b 

Inledningstalare är Siv Svensson, President i Stockholm Zonta II.

I seminariet medverkar följande personer:

Gunilla von Wachenfeldt, advokat och Zonta från Gävle, som arbetat med många hedersrelaterade mål och mål om barnäktenskap. 
 
Khadra Serrar Westerberg  är lärare. Hon är själv könsstympad och trodde att det var normalt tills hon kom till Sverige. Khadra är medgrundare av organisationen Desert Flower som arbetar mot könsstympning.
 
Juno Blom, riksdagsledamot (L) som ledde Sveriges arbete mot hedersvåld/förtryck i 12 år, om samhällets reaktion och åtgärder på hedersvåld/förtryck
 
Astrid Schlytter, docent, som forskar och skriver om hederskultur, även ur mäns och pojkars perspektiv.
 
Maria Rashidi, kvinnorättsaktivist, debattör, författare till boken “Bränd frihet” om hedersvåld i äktenskapet.
 
Anette Franzén, lärare, behandlar skolpedagogikens roll när det gäller hederskulturen.
 
Anna Maria Corazza Bildt, Europaparlamentets samordnare för barns rättigheter.
 
Moderator är  Ann-Britt Pettersson , journalist och programledare på SVT.
 

Stoppa barnäktenskap är i centrum för Zontas verksamhet under perioden 2018–2020, inte minst under jubileumsåret 2019.

Inte medlem i Zonta?
Välkommen med din anmälan via mejl till ljufa.zonta@gmail.com.
Avgiften för att delta är 150 kr och den betalar du till bankgiro 497-5215, Stockholm II Zontaklubb.
Ange ditt namn och “Seminarium DM-19” som meddelande på inbetalningen.

Medlem i Zonta?
Då anmäler du dig till seminariet via den vanliga anmälan till distriktsmötet.

Vad vet du om barnäktenskap?

Vad vet du om barnäktenskap?

Som barnäktenskap räknas ett formellt eller informellt äktenskap där en eller båda parter är under 18 år. Varje år gifts hela 12 miljoner flickor i världen bort innan de är 18 år gamla. Det motsvarar 23 flickor varje minut – eller nästan en varannan sekund.

Zonta International stödjer ett projekt som drivs av UNICEF och UNFPA för insatser i 12 länder: Bangladesh, Burkina Faso, Etiopien, Ghana, Indien, Mocambique, Nepal, Niger, Sierra Leone, Uganda, Yemen och Zambia.

Syftet är att skydda flickors rättigheter att inte bli gifta som minderåriga.  Zonta kommer att stödja projektet med 2 miljoner US dollar under perioden 2018–2020.

Kunskap är vägen till förändring
På bara tre minuter kan du lära dig mer om barnäktenskap i världen. Klicka dig vidare till quizzet nedan och dela det med vänner, kollegor och familj så att fler får veta mer om hur flickors rättigheter kränks.

Zonta says NO runt hela riket

Zonta Says No över hela Sverige

På Orange Day den 25 november startar årets upplaga av “16 days of activism against gender-based violence” – 16 dagar mot könsbaserat våld. Budskapet Zonta Says No kommer att förmedlas av Zontaklubbar från norr till söder och på olika sätt ge röst för kvinnors rätt till ett liv fritt från våld.

Årets fokus: Stoppa barnäktenskap
I år väljer Zonta att lyfta fram barnäktenskap som är en form av sexuellt och könsrelaterat våld med nedbrytande fysiska, sociala och ekonomiska effekter. Tillsammans säger vi nej till våld mot kvinnor och nej till barnäktenskap.

Vi menar att alla kvinnor ska kunna leva ett liv utan risk för våld, hot eller trakasserier. Barn ska inte kunna ingå äktenskap före myndighetsdagen eller mot sin vilja. Alla barn ska få möjlighet att vara barn och inte riskeras att bli bortgifta. I många länder, även i Sverige, berövas flickor sin barndom och självbestämmande och förlorar sin rätt till utbildning och ett värdigt liv.

Den 21 november beslutade Sveriges riksdag att säga ja till regeringens förslag om att skärpa reglerna kring utländska barnäktenskap. De nya reglerna innebär ett förbud mot att erkänna utländska barnäktenskap. Zonta välkomnar den nya lagstiftningen och ser fram emot att se den efterföljas.  

Så här kan du bidra
Under kampanjen Zonta Says No kommer vi att uppmana alla att vara med och bidra till en förändring.

Vi vill

 • att hela samhället genom släkt, vänner och bekanta, skolor och andra myndigheter informerar om gällande lagar och rätten till hjälp.
 • att alla vågar agera vid misstanke om brott. Fråga brottsoffret om du kan göra något och kontakta polisen vid allvarlig misstanke.
 • att rättsvårdande myndigheter aktivt arbetar för att misstänkta brott utreds och snabbt avgörs i domstol.

Kampanjen Zonta Says No pågår från 25 november till 10 december. De 16 dagarna kopplar därmed ihop följande två minnesdagar:

 • Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor (25 november)
 • Internationella dagen för mänskliga rättigheter (10 december). Det symboliserar att våld mot kvinnor är kränkning av mänskliga rättigheter. 

Stipendier för lokala samarbeten

blå bakgrund med 100 i guld, text Zonta 100 years

Stipendier för lokala samarbeten

2019 fyller Zonta International 100 år. Ett av många sätt att fira är att dela ut stipendier för lokala samarbeten mellan zontaklubbar och andra organisationer som verkar lokalt och med samma mål.

Varje zontaklubb världen över kan söka stipendium från Zonta International tillsammans med en icke-vinstdrivande organisation. Stipendiet uppgår till maximalt 5 000 USD och ska gå till lokala aktiviteter som direkt gynnar flickor eller kvinnor.  Totalt kommer minst 60 stipendier att delas ut.

Projektet kan vara kort- eller långvarigt, men bör pågå aktivt under framför allt 2019–2020. Varje zontaklubb kan göra en ansökan och en organisation kan endast vara partner till en zontaklubb i sitt land.

Det ska bidra till att uppfylla något av Zontas International Objects, som lyder så här:

(a) To improve the legal, political, economic, educational, health and professional status of women at the global and local level through service and advocacy. 

(b) To work for the advancement of understanding, goodwill and peace through a world fellowship of members. 

 (c) To promote justice and universal respect for human rights and fundamental freedoms. 

 (d) To be united internationally to foster high ethical standards, to implement service programs, and to provide mutual support and fellowship for members who serve their communities, their nations and the world.

Låter detta intressant för din organisation?
Undersök om det finns en zontaklubb på din ort.

4 miljoner dollar för att förändra världen

4 miljoner dollar för att förändra världen

Vid Zonta International Convention i somras beslutade medlemmarna vilka projekt som organisationen stödjer de kommande två åren.

Let Us Learn Madagascar, 1 miljon US dollar

Let Us Learn Madagascar är ett UNICEF-projekt i Madagaskar, där 90 % av befolkningen lever på mindre än 2 US dollar per dag.

Projektet är ett utbildningsprojekt, men omfattar vitt skilda åtgärder såsom fortbildning av lärare, bättre klassrum, bättre skoltoaletter och ekonomiskt stöd till hushåll. Alla dessa är nämligen pusselbitar för att få fler ungdomar, särskilt flickor, att stanna kvar i skolan längre.

Eid bi Eid (Hand in Hand), Jordanien, 1 miljon US dollar

1,4 miljoner syriska flyktingar lever idag i Jordanien. Projektet drivs av UN Women och syftar till ökad jämställdhet genom att underlätta för både syriska och jordanska kvinnor att komma in på arbetsmarknaden och få långsiktiga anställningar.  Dessutom stödjer man åtgärder för att öka skyddet för de som bor i flyktingläger.

End Child Marriage, Stoppa barnäktenskap, 2 miljoner US dollar

650 miljoner kvinnor i världen har blivit gifta som minderåriga. Ytterligare 250 miljoner riskerar att bli det snart.

Projektet är ett brett initiativ av UNICEF och UNFPA för att förändra denna utveckling. Det handlar om information till individer om deras rättigheter samt om påverkansarbete på många nivåer, alltifrån hushåll till nationella beslutsfattare och lagstiftare.

Zontor från hela världen möts i Yokohama

Zontor från hela världen möts i Yokohama

Kring månadsskiftet juni–juli hålls Zonta International Convention, vilket är en möjlighet för zontor från hela världen att träffas.

Många av deltagarna är delegater från någon av världens 1200 klubbar. De väljer nya representanter till internationella poster och beslutar om vilka projekt organisationen ska stödja under den kommande tvåårsperioden.

Convention innehåller också en mängd workshoppar om de frågor som Zonta arbetar med. Bland de klubbar som får möjlighet att visa upp sitt arbete finns Bjäre Zontaklubb med integrationsprojektet Min kropp, min hälsa.

Ett hundratal zontor från Sverige och Lettland reser till Yokohama. Alla som någon gång varit på Convention kan vittna om  att det ger ett nytt perspektiv, stor kunskap och enorm inspiration!

Mer om Convention i Yokohama

Bli en av oss!

Vill du bidra till att 

 • påverka lokalt och globalt?
 • investera i framtiden?
 • skapa varaktig förändring
 • utveckla ledare?

Bli en av oss och läs mer om medlemskap här!

Zonta says NO

Zonta says NO

Katru gadu no 25. novembra lidz 10. decembrim mēs mudinām cilvēkus paust savu nostāju par vardarbību pret sievietēm Šo 16 dienu laikā Zonta klubi visā pasaulē aktīvi strāda, lai demonstrētu savu attieksmi pret vardarbību un mudinātu līdzcilvēkus veicināt pārmaiņas. 25. novembris ir Starptautiskā diena vardarbības izskaušanai pret sievieti. Tā ir piemiņas diena māsām Mirabalu, kas tika nogalinātās cīņā pret Dominikānas Republikas diktatūru 60-s gados. Šī diena ievada 16 dienu aktvitāšu pasākumu ciklu. 10. decembris ir Starptautiskā Cilvēktiesību aizsardzības diena, kad 1948.gadā Apvienoto Nāciju Organizācija pieņēma Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju. 16 dienu pasākumi apvieno šīs piemiņas dienas vienotā simbolā un atgādina, ka vardarbība pret sievietēm ir cilvēktiesību pārkāpums.

Pret nepilngadīgo laulībām Nigērā

Pret nepilngadīgo laulībām Nigērā

Nepilngadīgo laulības ir seksuāla rakstura un ar dzimumu saistītas vardarbības forma, kas atstāj dziļas fiziskas, emocionālas, sociālas un ekonomiskas sekas. Nigērā ir visaugstākais nepilngadīgo laulību skaits pasaulē. 30 procenti meiteņu ir precējušās 15 gadu vecumā, 77 procenti ir precējušās 18 gadu vecumā un 42 procentiem no meitenēm ir piedzimuši bērni līdz 17 gadu vecumam.

Liela daļa skolas vecuma meiteņu neapmeklē skolu, kas nozīmē, ka 73 procenti meiteņu vēlīnā pusaudžu vecumā (15 -19) neprot lasīt vai rakstīt. Zonta International ir pieņēmusi lēmumu turpināt atbalstīt šo UNFPA projektu, ieguldot 1 miljonu ASV dolāru laika posmā no 2016.-2018.gadam.

Projekta mērķis:

 • Uzlabot jaunu sieviešu veselību, sociālo un ekonomisko situāciju .
 • Garantēt jaunām sievietēm iespēju apmeklēt skolu.
 • Aizsargāt jaunas sievietes no vardarbības
 • Iedrošināt jaunas sievietes uzņemties vadību
 • Informēt un izglītot par nepilngadīgo laulību sekām.
 • Ietekmēt ministrus un valdību nacionālā līmenī, lai mainītu likumdošanu par zemāko atļauto laulību vecumu no 14 uz 18 gadiem

Vairāk par projektu:

Citi projekti: