Vi bidrar till att stoppa våld i hemmen

Många Zontaklubbar i Sverige arbetar nu aktivt för att få fler bostadsbolag att införa Huskurage. Huskurage är ett verktyg som hjälper grannar att agera om de är oroliga för att någon i bostadshuset far illa.

– Vi är med våra 64 klubbar välrepresenterade på orter runtom i Sverige och använder nu vårt nätverk för att agera lokalt i den här viktiga frågan, säger Christina Rylander Bergqvist, guvernör för Zonta International Distrikt 21.

Sedan 2017 är Zonta en av flera ambassadörer för Huskurage, som startades av Nina Rung och Peter Svensson som ett sätt att uppmana och hjälpa fler människor att visa civilkurage gentemot sina grannar när man är orolig för att någon far illa i sitt hem. 

Läs mer om hur vi stödjer Huskurage här