Val- och månadsmöte

Klubb: Östersund
Datum: 3 april 2019
Tid: 18.30-21.30, mingel från kl.18.00
Plats: Gamla Teatern,
Thomegränd 20, Östersund

Välkommen till månadsmötet i april!

Programpunkter:

  • Valmöte
  • Klubbärenden
  • Länsstyrelsens uppdrag utifrån Nationell strategi för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. 
  • Middag

Inte klubbmedlem?

Om du är intresserad av Zonta är du varmt välkommen att kontakta oss för att få en inbjudan till ett möte där du får veta mer om vår klubb. Kontakta klubbpresidenten för mer information.