Valmöte och egoföredrag

Välkommen till valmöte och för att lyssna till ett egoföredrag.

Plats: Grand Hotel, Tyska torget 2 Norrköping OBS platsen!

Tid: 18.00 – ca 21.00 OBS tiden!

Vi börjar med mingel och middag. 

Kostnad 200 kronor som betalas i förväg på bankgiro 5582-7992 eller via Swish 1236408025.

Anmälan av gäster och avanmälan snarast, dock senast XX till Anna-Karin Hellström, annakarin.hellstrom@hotmail.com eller 0702-183600.

Inte medlem?

Om du är intresserad av ett medlemskap i Zonta är du varmt välkommen att kontakta oss för att få en inbjudan till ett möte där du får veta mer om vår klubb. Kontakta klubbpresidenten för mer information.