Klubbmöte

Klubb: Växjö
Datum: 6 oktober 2020
Tid: 18:15
Plats: Fyra Krogar

Programpunkter:

Avanmälan görs till margareta@hoflund.se  (via telefon 070 3396334 endast för dem som saknar möjlighet till mail).Betalning 200 kr  via swish 123 539 23 94 eller via bankgiro 671-5981, ange namn. Enligt överenskomna riktlinjer gäller att om du inte har avanmält dig i tid, betalar du hela möteskostnaden till bankgiro 671-5981. Betalas senast en vecka efter klubbmötet. Eventuellt överskott går till Zontas serviceprojekt.

Styrelsen har beslutat att vi avvaktar med gästinbjudningar tills vi kan samlas i större grupp
igen. Tills vidare prioriterar vi våra medlemmar.

Inte medlem?

Kontakta klubbpresidenten för mer information.